Press enter to see results or esc to cancel.


300tube 916lovers   2 December, 2011
 159,940

Download youtube hmong love song - Cia Kuv So Koj Lub Kua Muag Lyrics mp3,mp4,webm,3gp

Loading...

Cia Kuv So Koj Lub Kua Muag Lyrics:

cia kuv ua tus so koj kua muag
cia kuv puag koj huav kuv lub xub ntiag
cia kuv daws koj txoj kev nyuaj siab
txawm tias koj tsis muaj leej twg
los thov kom koj paub hais tias koj tseem 
muaj kuv 
nyob ntawm no tos koj ib leeg

txawm leej twg yuav hais tias koj tsis zoo
los kuv tsis khes
tsuav kuv tau nrog koj nyob ua ke
xwb yeej txaus lawm

thaum kuv pom koj lub kua muag los
haj yam ua rau kuv lub siab mob
kuv xav cev tes los so
cia kuv puag koj hmo no
ua txhua yam raws li koj siab xav
tsis xav nrug deb ntawm koj ib pliag
cia kuv puag koj rau hauv xub ntiag
mus tag ib txhis

txhij hnub no kuv yuav tsis pub koj lub kua
muag los
kuv yuav tsis pub koj nyuaj siab li yav tag
los
kuv yuav ua txhua yam li koj xav tau
txawm lub ntiaj teb yuav tsaus 
lub ntuj yuav kaj
los kuv yeej yog tus hlub koj tshaj

V2.
thaum kuv pom koj lub kua muag los
haj yam ua rau kuv lub siab mob
kuv xav cev tes los so
cia kuv puag koj hmo no
ua txhua yam raws li koj siab xav
tsis xav nrug deb ntawm koj ib pliag
cia kuv puag koj rau hauv xub ntiag
mus tag ib txhis

txawm leej twg yuav hais koj tsis zoo
los kuv tsis khes
tsuav kuv tau nrog koj nyob ua ke
xwb yeej txaus lawm

Loading...